Kancelaria Notarialna we Wrocławiu     


Skrupulatny notariuszwmała aga

Kancelaria notarialna prowadzona przez Iwonę Gomułkiewicz-Krzywulicz ma swoją siedzibę we Wrocławiu. Notariusz jest zawodem zaufania publicznego, a zakres jego obowiązków obejmuje wykonywanie czynności, którym są Państwo obowiązani lub też pragną nadać formę czynności notarialnych. Równocześnie notariusze dbają o to, by realizowane przez nich czynności zabezpieczały interesy Klientów kancelarii. Biuro notarialne oferuje wszechstronną obsługę prawną dotyczącą sporządzania aktów notarialnych, takich jak testamenty i poświadczenia dziedziczenia. Czynności notarialne obejmują również protesty czeków i weksli, wyciągi dokumentów oraz sporządzanie dokumentów związanych z przeniesieniem własności. Kancelaria świadczy usług prawne zarówno dla firm, jak i dla osób prywatnych. W swojej pracy notariusz kieruje się posiadaną wiedzą, sumieniem oraz wieloletnim doświadczeniem. Jego celem jest zapewnianie bezpieczeństwa Obrotu prawnego wszystkim uczestnikom czynności notarialnych.

 

Notariusze przyjaźni interesantom

notariusz pomagający interesantowi wypełnić dokument

Staramy się dbać o sprawny przebieg prac naszej kancelarii. Dlatego zalecamy naszym Klientom, którzy chcą danego dnia dokonać konkretnej czynności prawnej, aby wcześniej dostarczyli wszystkie potrzebne dokumenty. O wykaz tych dokumentów należy za każdym razem pytać notariusza, który udzieli wyczerpującej odpowiedzi. Jednocześnie przypominamy, że według polskiego prawa kserokopie dokumentów, ich skany albo wydruki z faksu nie są uznawane za dokument. W związku z tym nie mogą być załącznikami do umów notarialnych, które są podstawą wpisu do księgi wieczystej. Najczęściej czynności notarialne wykonuje się osobiście w biurze. Jednak, zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, można ich dokonywać również poza siedzibą kancelarii. Jest to możliwe jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Zastanawiali się Państwo, czy umowa ustanowienia i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Może mają Państwo problem z przepisami prawnymi dotyczącymi ustanowienia hipoteki? Zachęcamy do odwiedzenia siedziby naszej kancelarii notarialnej we Wrocławiu. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Jesteśmy na Google+
Google+